Namco founder Masaya Nakamura dies at 91 - Gematsu


#1